21 tammikuun, 2024

Uusi vastaava työnjohtaja

Yrityksemme tuorein vahvistus Sakari Heikkilä on suunitteluun ja vastaavaan työnjohtoon omistautunut moniosaaja. Hänellä on kokemusta lukuisten eri kohteiden suunnittelusta, valvonnasta ja työnjohdollisista tehtävistä yli 10 vuoden ajalta. Sakari tuo yritykseemme uudenlaista vahvaa osaamista ja mahdollistaa kokonaisvaltaisten rakennuspalvelujen tuottamisen yrityksellämme.

Osaavat ammattitaitoiset kirvesmiehet ja työnjohto yhdistettynä Sakarin tuomaan ammattitaitoon, luo kokonaisvaltaisen paketin, jonka tukemana liiketoimintaa on hyvä jatkaa ja kehittää.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät

Vastaava työnjohtaja on jokaisessa rakennushankkeessa nimetty henkilö, joka vastaa työn suorituksesta ja sen laadusta. Hän johtaa rakennustyötä sekä varmistaa, että työ noudattaa rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä, myönnettyä lupaa ja hyvää rakennustapaa. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa ilman kunnan rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymää vastaavaa työnjohtajaa.

Vastaavan työnjohtajan vastuulla on seuraavat asiat

  1. Ilmoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle rakentamisen aloittamisesta
  2. Varmentaa, että rakennustyö suoritetaan myönnetyssä rakennusluvassa määrätyllä tavalla ja noudattaa rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä
  3. Reagoida tarvittaessa mahdollisiin havaittuihin puutteisiin tai virheisiin rakennustyön aikana
  4. Huolehtia siitä, että luvan määräämät katselmukset ja tarkastukset pyydetään ja suoritetaan asianmukaisissa työvaiheissa
  5. Pitää rakennustyömaalla saatavilla hyväksytyt piirustukset, tarvittavat erityispiirustukset, päivitetty työmaan tarkastusasiakirja ja muut tarpeelliset asiakirjat
  6. Ylläpitää tarkastusasiakirjaa rakennustyön eri vaiheista

Mikäli rakennushankkeesi tarvitsee osaavaan vastaavan työnjohtajan, ota yhteyttä!